De Sterrenzangers

  • Sterrenzangers

In de periode rond 6 januari kun je in Duitsland de ‘Sterrenzangers’ bewonderen. Dat zijn kinderen die wonen in katholieke streken. Zij verkleden zich als de Drie Koningen en dragen een ster. Zij gaan van huis naar huis.

Bij elk huis zingen zij een lied of spreken ze een gebed uit. Deze kinderen zamelen geld in voor arme kinderen in verschillende arme landen. Nadat ze gezongen hebben, zegenen ze het betreffende huis. Ze schrijven dan met gewijde krijtjes een oude heilwens op het huis. Dat is ook de reden dat in die periode in Duitsland op veel huizen 20*C+M+B*12 ziet staan. Met dit teken worden het huis en zijn bewoners beschermd. (Nu kun je overigens ook 20*C+M+B*13 zien staan. Ieder jaar verandert namelijk het jaartal).